Samtliga bilder på hemsidan är : Copyright © Gert Mårtensson
Hemsidan är omgjord för att fungera bättre med de allt mer använda läs-surfplattorna.

Uppdatering 2016-09-04 Lappuggla
Uppdatering 2016-10-05 Kungsfiskare