Samtliga bilder på hemsidan är : Copyright © Gert Mårtensson
Hemsidan är omgjord för att fungera bättre med de allt mer använda läs-surfplattorna.

Senaste uppdatering 2016-09-06